Efteruddannelse for børnehaveklasseledere

Drømmer du om at stå fagligt stærkt? Så du på en kvalificeret måde kan give dine elever i børnehaveklasse en sikker start på læseindlæringen? Så er Læsekarrusellens kursus for dig. 

Du er den vigtigste fagperson i et barns skoleliv!

Det er børnehaveklasselederen, der lægger de allerførste og helt grundlæggende byggesten i et barns skoleliv og dermed i hele den faglige læring og kontekst, som et skolebarn skal kunne navigere i. Fra forskning ved vi, at tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder er helt afgørende for elevens fremtidige læsning og skolegang. Derfor skal vi sikre, at alle børnehaveklasseledere er superdygtige. Som børnehaveklasseleder er du oftest ikke faguddannet til at stå med den første læseindlæring, selvom det er et af kerneområderne i dit job. Det kan vi ændre på. Fem undervisningsdage med præcis og målrettet undervisning kan sikre dig et solidt og grundigt fundament som læseunderviser i den allerførste læsning.

Til dig, der har brug for mere målrettet viden om børns læsning, når du underviser.

viden om børns læsning læsetest

Til dig, der har brug for mere målrettet viden om børns læsning, når du underviser.

Det kan koste dyrebar tid i forhold til et barns læring og skolegang, hvis læsningen ikke fungerer. Tag kontakt i dag og hør, hvordan vi kan opkvalificere undervisningen hos jer.

Kvalificeret læseundervisning giver styrket læseindlæring

De voksnes viden er afgørende for, hvor let et barns læring foregår. Derfor er børnehaveklasselederens efteruddannelse så vigtig.

Ud fra mine mange års erfaring i både folkeskolen og som privat konsulent i læseindlæring, har jeg sammensat en efteruddannelse til børnehaveklasseledere, som styrker alle elevers læseindlæring. Den styrkede læseindlæring sker, fordi eleverne lærer hensigtsmæssige og effektive strategier fra starten. Og fordi vi undgår, at eleverne får utilstrækkelige og uhensigtsmæssige strategier, som de sidenhen skal aflære. Det kræver efteruddannelse af børnehaveklasselederne, hvis de skal varetage en succesfuld og kvalificeret læseundervisning, som giver gode resultater for alle elever.

Børnehaveklasseledere på private og frie skoler kan ansøge Den Statslige Kompetencefond om midler til kurset. Skriv en ansøgning, få den godkendt hos din leder og få dækket bl.a. deltagergebyr og transport.

Fagligt indhold på kurset:

Kurset består af 10 moduler og foregår over 5 dage, fordelt med henholdsvis 3 og 2 sammenhængende kursusdage. Modulerne er:
 • De tre alfabeter
 • Bogstavernes lyde og deres skift
 • Læsning på tre måder
 • Den første læsning
 • Børnestavning
 • Underviserens rolle i elevernes læsning
 • De 120 ord
 • Opdag læsevanskeligheder og gør noget
 • Udvælgelse af materialer og metoder
 • Tests og forældreinddragelse
Efter de 10 moduler kan du:
 • skabe et solidt fundament for alle dine elevers læseudvikling
 • støtte alle dine elever kvalificeret i deres læseudvikling
 • forklare hvordan ord og læsning er opbygget og skabe overblik over dine elevers læse- og staveudvikling
Maks. 12 deltagere pr. hold. Tilmelding efter ’først til mølle ’-princippet. Tilmelding er bindende, men ved sygdom vil det være muligt at deltage via livestreaming. Kontakt mig, hvis I ønsker et særligt tilrettelagt kursus til jeres skole.

Planlagte kurser, Køge

5 dages kursus, efterår 2024:

23/9, 24/9, 25/9, 11/11 og 12/11

 

5 dages kursus, forår 2025:

10/3, 11/3, 12/3, 24/4 og 25/4

Pris: 10.850,- kr. inklusive materialer og forplejning.

Alle dage fra kl. 8.30 til kl. 15.00

Kurset afholdes ved min. 6 deltagere.

Planlagte kurser, Odense eller omegn

5 dages kursus, efterår 2024:

28/10, 29/10, 30/10, 5/12 og 6/12

 

Pris: 10.850,- kr. inklusive materialer og forplejning.

Alle dage fra kl. 8.30 til kl. 15.00

Kurset afholdes ved min. 4 deltagere.

Planlagte kurser, Ålborg eller omegn

5 dages kursus, efterår 2024:

2/10, 3/10, 4/10, 21/11 og 22/11

 

Pris: 10.850,- kr. inklusive materialer og forplejning.

Alle dage fra kl. 8.30 til kl. 15.00

Kurset afholdes ved min. 5 deltagere.

Planlagte kurser, Hedensted

5 dages kursus, efterår 2024:

9/9, 10/9, 11/9, 24/10 og 25/10

 

5 dages kursus, forår 2025:

3/3, 4/3, 5/3, 10/5 og 11/5

Pris: 9.850,- kr. inklusive materialer og forplejning.

Alle dage fra kl. 8.30 til kl. 15.00

Planlagte kurser, Hedensted

5 dages kursus efterår 2024:

9/9, 10/9, 11/9, 24/10 og 25/10

 

5 dages kursus, forår 2025:

3/3, 4/3, 5/3, 10/4 og 11/4

Pris: 9.850,- kr. inklusive materialer og forplejning.

Alle dage fra kl. 8.30 til kl. 15.00

Kurset afholdes ved min. 3 deltagere.

Planlagte kurser, Ålborg eller omegn

5 dages kursus, efterår 2024:

2/10, 3/10, 4/10, 21/11 og 22/11

 

Pris: 10.850,- kr. inklusive materialer og forplejning.

Alle dage fra kl. 8.30 til kl. 15.00

Kurset afholdes ved min. 5 deltagere.

Planlagte kurser, Køge

5 dages kursus, efterår 2024:

23/9, 24/9, 25/9, 11/11 og 12/11

 

5 dages kursus, forår 2025:

10/3, 11/3, 12/3, 24/4 og 25/4

Pris: 10.850,- kr. inklusive materialer og forplejning.

Alle dage fra kl. 8.30 til kl. 15.00

Kurset afholdes ved min. 6 deltagere.

Planlagte kurser, Odense eller omegn

5 dages kursus, efterår 2024:

28/10, 29/10, 30/10, 5/12 og 6/12

 

Pris: 10.850,- kr. inklusive materialer og forplejning.

Alle dage fra kl. 8.30 til kl. 15.00

Kurset afholdes ved min. 4 deltagere.

Særligt tilrettelagte kurser på jeres skole:

Jeg tilbyder særligt tilrettelagte kurser for de enkelte skoler.

Ring på mobilnr. 2070 5577 eller skriv en mail på kristina@laesekarrusellen.dk, så finder vi den løsning, som passer jer.

Kurserne kan afholdes på skoledage og i skolernes ferier. 

Tilmelding:

Det siger kunderne:

Jeg kan varmt anbefale alle børnehaveklasseledere at deltage i Læsekarrusellens kursus “Godt begyndt, om læsning i børnehaveklassen”. Jeg har været børnehaveklasseleder i snart 13 år, og har været på mange forskellige kurser. Men “Godt begyndt, om læsning i børnehaveklassen” er suverænt det bedste kursus, jeg har været på, hvor jeg har fået supergode og håndgribelige redskaber/materialer med mig. Bl.a. til at arbejde med korrekt skriveretning, bogstavernes form, metode til børnestavning og et supergodt alfabet, der visuelt tydeliggør bogstavernes forskellige lyde, strategier til deling af ord, arbejdet med den første læsning og materialeideer. Der var fokus på, hvordan vi hjælper børn med læsevanskeligheder og tosprogede børn. Sidst men ikke mindst er vi blevet introduceret for en masse ny litteratur. Tusind tak til dig, Kristina, for nogle fuldstændig fantastiske og berigende kursusdage”.
- Charlotte Hougaard Jensen
Overordnet har det været et kursus i særklasse – fagligheden er helt i top, og alle emner er superrelevante. Der er teori, tips og tricks samt praktiske værktøjer i overflod. Efter fem kursusdage føler jeg mig klædt godt og grundigt på til at arbejde intensivt med elevernes begyndende læse- og skriveudvikling. Jeg har fået et solidt overblik, som gør det muligt for mig at stilladsere det vigtige lydarbejde for eleverne. Ud over det meget høje faglige niveau, så er forplejningen også helt i top.
- Helle

Se et par små klip fra et tidligere webinar

Afspil video
Scroll to Top