Skolepædagoger

Efteruddannelse til dig, der ønsker at støtte op om hver enkelt elevs læseindlæring, og som har brug for mere målrettet viden om børns læsning i dit arbejde.

Sidder du med de elever, som har det svært?

I indskolingen er de udfordringer, eleverne møder i faget dansk, oftest forbundet med læsning, og det at anvende sprog til at formulere sig og formidle viden, ideer og tanker. Det kan koste dyrebar tid i forhold til et barns læring og skolegang, hvis læsning og mundtlig formulering ikke fungerer.
Ofte sidder pædagoger alene med de elever, som har allersværest ved at klare sig fagligt i klassen. Pædagogerne gør deres allerbedste for at motivere eleverne, men det flytter oftest ikke ret meget for den enkelte elev rent fagligt, fordi pædagogen ikke er uddannet til faglig støtte i de enkelte fag. Det kan vi ændre på.
Ofte sidder pædagoger alene med de elever, som har allersværest ved at klare sig fagligt i klassen. Pædagogerne gør deres allerbedste for at motivere eleverne, men det flytter måske ikke ret meget for den enkelte elev rent fagligt, fordi pædagogen ikke er uddannet til faglig støtte i de enkelte fag. De voksnes viden om, hvordan børn lærer at læse, og hvordan man bedst giver denne viden videre til børnene, er nemlig afgørende for, hvor let børnene har ved at lære at læse.
Mine kurser er målrettet dig som er skolepædagog, og som gerne vil være den fagperson, der lærer alle børn at læse, og som har den nødvendige faglige ballast, der giver dig sikkerhed i dit daglige arbejde med læseindlæringen i klassen og i forældresamarbejdet om læsning.

Til dig, der har brug for mere målrettet viden om børns læsning i dit arbejde.

Læsekursus skolepædagoger læsning

Til dig, der har brug for mere målrettet viden om børns læsning i dit arbejde.

Har I brug for flere ressourcer?

De fleste skoler mangler ressourcer til kvalificeret at støtte indskolingselevernes anvendelse af sprog og deres læseindlæring. Her er skolepædagogerne en af de ressourcer, som hurtigt og med små midler kan opkvalificeres til virkelig at gøre en stor forskel. Vi skal ikke til at uddanne pædagogerne til dansklærere. Vi skal tage udgangspunkt i pædagogernes faglighed og deres kendskab til de enkelte elever. Pædagogerne kan gøre den forskel, der ofte er behov for i en travl hverdag på skolerne. Faglig opkvalificering giver nemlig pædagogerne helt konkrete redskaber, de nemt kan anvende sammen med de elever, som har vanskeligheder med sproget eller læsningen.
Ud fra mine mange års erfaring i både folkeskolen og som privat konsulent i læseindlæring, har jeg udviklet et koncept, hvor netop pædagogerne kan blive efteruddannet til at give eleverne kvalificeret sprogstøtte, der virkelig gør en stor forskel i det enkelte barns faglige indlæring. Læsning er vejen til mere viden, større indsigt og fantastiske oplevelser.

Er I klar til at give pædagogerne på jeres skole de nødvendige kompetencer til en endnu mere kvalificeret støtte af børnenes sprog- og læseindlæring?

Kurser

Bliv bedre klædt på til at støtte elever med udfordringer i sprog og læsning på Læsekarrusellens kurser for skolepædagoger.

Kursus 1: Lyden er nøglen.

Du lærer de danske bogstavers mange lyde og lydskift. Du får styr på at anvende den syntetiske lydmetode, som forskning peger på, er den meste effektive metode til læseindlæring og stavning.
Efter kurset kan du støtte eleverne i at få et tydeligere sprog, et solidt fundament for læseindlæringen og den allerførste læsning.

Kursus 2: Forståelse er vejen frem.

Du lærer 3 metoder til at skabe bedre læseforståelse, bevidste afkodningsstrategier og tydeligere formuleringer.
Efter kurset kan du støtte eleverne til at få en bedre læsning, støtte eleverne til at kunne snakke med om teksterne i klassen og formulere sig selvstændigt om tekster.

Særligt tilrettelagte kurser på jeres skole

Jeg tilbyder særligt tilrettelagte kurser for skolepædagoger på de enkelte skoler.

Ring på mobilnr. 2070 5577 eller skriv en mail til kristina@laesekarrusellen.dk, så finder vi den løsning, som passer jer.

Kurserne kan afholdes på skoledage og i skolernes ferier.

Tilmelding:

Det siger kunderne:

Hej Kristina.
Nu har jeg snakket med skolepædagogerne om kurset. Der er enighed om, at kurset var godt. De føler, at de fik en god grundviden. Du understøttede jo egentligt det, jeg har snakket med dem om de sidste tre år, men at høre det i stereo er meget givende. De var også glade for at være på kursus sammen. De siger samstemmende, at stemningen var god, der var en god debat og gode spørgsmål. Jeg synes, det er skønt, at de har været så aktive og læringsparate. En stor tak til dig for dit gode kursus.
- Lise/Læsevejleder på Skørping Skole
Scroll to Top