Privatlivspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt.
Vi behandler persondata og i nogle tilfælde følsomme persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Læsekarrusellen er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på mail til kristina@laesekarrusellen.dk eller via en kontaktformular på hjemmesiden: www.laesekarrusellen.dk.

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Som fysisk kunde hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig/dit barn: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer og noter om dit barns læseindlæring, læsestrategier og andet som har eller kan have indflydelse på barnets læseindlæring. Som leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, e-mail og telefonnummer.
Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, registrerer dig som bruger eller abonnent eller øvrig brug af services. Hvis du selv indtaster informationerne behandles: Navn og e-mail. Det vil typisk være i forbindelse med tilmelding af nyhedsbrev.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:
– Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
– Administration af din relation til os

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:
– Behandling af vores køb/ydelser
– Administration af din relation til os
Oplysninger indsamlet på hjemmesiden bruges til at identificere dig som bruger samt at kunne levere de services, du har efterspurgt.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour

Da vores administration er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kontakter os om ændringerne, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Almindeligvis slettes noter i forhold til barnets læseindlæring ca. 1 år efter endt samarbejde. Generelle persondata til administration slettes ca. 5 år efter endt samarbejde (bogføringsloven).

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger og Hoster. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data, f.eks. i forbindelse med regnskabsføring. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Data om din brug af hjemmesiden, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, din geografiske placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Brug af cookies

Når du besøger hjemmesiden, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til markedsføring. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles og deres formål. Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager. Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nem slettes. Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Firefox

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Tredjepartscookies

Hjemmesiden og Facebooksiden indeholder cookies fra tredjeparter.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig via kontaktformularen på hjemmesiden eller på mail.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet. 
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Scroll to Top