Lad os fra starten slå fast, at børn ikke er født dovne. At være doven er en tillært adfærd, som oftest skyldes ubehag ved den handling, som skal udføres.

Svære følelser kamufleret som ugidelighed

Når vi taler om læsning og skrivning, så er det ofte følelsen af manglende mestring, der får barnet til at opføre sig dovent. Altså, når det er svært at læse, så prøver barnet at undgå at læse, fordi det kræver mange kræfter, udstiller det som barnet ikke kan, og barnet føler sig dumt, fordi det ikke kan læse så godt som sine klassekammerater. Vi får på den måde en negativ spiral, hvor barnet bliver dårligere til at læse, fordi der ikke bliver trænet læsning og omvendt at der ikke bliver trænet læsning, fordi barnet har en følelse af ikke at kunne og ikke at du til læsning.

Tidlige tegn på ordblindhed

Derfor er det ekstremt vigtigt at kigge på de tidlige tegn på, om et barn er født ordblindt. De tidlige tegn er:

 • Ordblindhed i familien (det er arveligt)
 • Forsinket taleudvikling
 • Svært ved at rime
 • Svag interesse for at få læst højt
 • Svag interesse for sproglege og sange
 • Svært ved at lære alfabetet

Fakta om ordblindetesten

Det er barnets skole, der skal tage en ordblindetest. Den kan tidligst tages i slutningen af 3. klasse. Testen bør kun tages i perioden fra marts til juni. Du har som forælder krav på at få vurderet, om dit barn er ordblind én gang i løbet af barnets skoletid, dog tidligst i 4. klasse. Du kan ikke stille krav om, at det skal være på baggrund af den officielle ordblindetest. Skolen beslutter, hvordan vurderingen foretages. Ordblindetesten kan evt. tages flere gange, men der skal gå mindst 3 måneder imellem to tests. Er dit barn testet ordblind, så søger skolen automatisk om forlænget tid og adgang til kompenserende IT-værktøjer til dit barns skriftlige eksamener. Ønsker du, at jeg vurderer, hvordan dit barn læser, så bestil en gratis og uforpligtende læsevurdering her: I en læsevurdering får du at vide:
 • hvordan dit barn læser
 • hvordan dit barns læsning kan forbedres
 • om dit barn har behov for støtte til læsning
Dette er altså ikke en vurdering af, om dit barn er ordblindt eller ej, men jeg skal nok sige til, hvis jeg synes, du skal bede skolen lave en ordblindetest.

Pædagogisk ordblindhed

Hvorfor får barnet så den følelse af ikke at være god nok til at læse, altså ikke at mestre læsningen? Det kan skyldes mange ting bl.a. ordblindhed, men det kan også være så meget andet, som f.eks.:  
 • Umodenhed
 • Manglende opmærksomhed
 • Social usikkerhed
 • Manglende sprogstimulering
 • Sorg
 • Larmende omgivelser
 • Forskellige diagnoser

Hvis barnet ikke får hjælp til at finde tilbage på sporet med sin læsning, så opstår det, som populært kaldes: ”pædagogisk ordblindhed”. Barnet er ikke født ordblind (en dysfunktion i hjernen), men forskellige omstændigheder har gjort, at barnet ikke har lært at læse, selvom barnet er født med de egenskaber, som skal til, for at lære at læse. Jeg plejer at sige, at den pædagogiske indsats ikke har passet sammen med det tidspunkt, hvor barnet var klar til at lære at læse.
Et pædagogisk ordblindt barn har præcis de samme udfordringer som et ordblindt barn. De vil begge blive testet ordblinde i ordblindetesten på skolen. Vi kan ikke se forskel på de to børn, medmindre vi hjernescanner dem, og det gør vi ikke. Den eneste forskel er, at hvis vi sætter ind med en systematisk og struktureret direkte undervisning i læsning, så vil det pædagogisk ordblinde barn hurtigere få lært at læse, sammenlignet med det ordblinde barn.
I begge tilfælde gælder det, at jo tidligere hjælpen sættes ind, jo bedre og hurtigere ses resultaterne. Samtidig med at det faglige gab op til klassekammeraterne ikke når at blive så stort. 
Uanset om dit barn er pædagogisk ordblindt eller født ordblindt, så er det de samme principper, der skal arbejdes ud fra, for at få styr på læsningen. For de kan begge lære at læse og skrive, når vi giver dem en systematisk og struktureret direkte undervisning i, hvordan man læser og staver på dansk.
Det er dog forventeligt, at det pædagogisk ordblinde barn hurtigere vil kunne få lært at læse og lettere undgår vedvarende vanskeligheder resten af livet. Det ordblinde barn har større behov for sine kompenserende IT-værktøjer til at sikre, at det faglige gab i forhold til klassekammeraterne ikke øges yderligere og for at sikre let tilgang til tekst og litteratur resten af livet.
Scroll til toppen