Hvem tager ansvaret for, at dit barn lærer at læse?

Hvem skal egentligt tage ansvaret for at dit barn får lært at læse? Læs mine bud her.

Læsning giver dit barn muligheder

Mange forældre er bekymrede for om deres barn læser godt nok. Forældre vil deres barn det bedste og gør alt, hvad der står i deres magt, for at hjælpe det med at lære at læse. Mange forældre, som kommer i Læsekarrusellen, fortæller om, at de har snakket med skolen, og fået beskeden, at “det kommer nok, dit barn skal bare have lidt mere tid”, eller måske har skolen tilbudt hjælp til, men forældrene oplever, at det tager lang tid, før hjælpen sættes i værk eller endnu værre, forældrene oplever, at hjælpen ikke er effektiv nok i forhold til vanskelighederne.
Jeg oplever også mange forældre:

• som har øvet læsning med deres barn, på trods af konflikter og daglige kampe med læsning, som er alt for svært
• som til tider har måtte opgive læsetræningen
• som nærmest har fået grå hår i hovedet, når de har set deres barns testresultater, både på grund af bekymringen om barnets fremtid,
men bestemt også fordi forældre godt ved, at nederlag og dårlige testresultater ikke er det, der skal til for at få deres barn til at blive dygtige læsere.

Hvordan kan du som bekymret forældre få hjælp?

Skolen har i samarbejde med forældrene ansvaret for, at børn får lært at læse, og skolen ligger inde med den viden, som skal til for at lære børn at læse. Forældrene fortæller mig, at svaret fra skolen oftest er: “Læs 20 minutter om dagen med dit barn, så skal dit barn nok få lært at læse.” Forældrene føler, at ansvaret ryger tilbage på deres skuldre, og i tilgift får de dårlig samvittighed, tidspres i hverdagen og endnu flere bekymringer om, hvordan de skal kunne klare den opgave kvalificeret. Forældrene vil gerne “klædes på” til at kunne støtte kvalificeret op om deres eget barns læsetræning.

Her langt inde i et negativt forløb vender forældrene øjnene mod private tilbud om hjælp til at lære at læse. En jungle, hvor både lektiehjælp med studerende, alternativ behandling som lydbehandling, programundervisning med ens undervisningsmaterialer til alle og direkte læseundervisning med individuel tilpasset undervisning byder sig til, og hvor forældrene i mange tilfælde ikke ved, hvilke faktorer, de skal lægge vægt på, når de foretager valget af den person og metode, som de håber, kan hjælpe deres barn til at blive en bedre læser.

3 ting du skal gøre for at lette læsningen

Her kommer nogle helt enkle råd til, hvordan du hjælper dit barn med læsningen allerede nu, uden at du skal ”uddannes” som lærer. Det allervigtigste er nemlig, at du kan hjælpe dit barn igennem læsningen, så:
 • dit barn undgår negative oplevelser med læsning
 • teksten giver mening
 • samtidig med, at dit barn læser mest muligt af teksten selv

  Det er selvfølgelig en svær balancegang mellem at hjælpe barnet med læsningen og at hjælpe barnet til selv at prøve at læse de ukendte ord. Det er vigtigt, at barnet ikke føler sig presset til at gøre noget, det ikke kan.
 • Mange muligheder for dit barn og dig

  Mulighederne er mange, og jeg vil ikke forklare indholdet i de forskellige metoder, eller vurderer deres lødighed. Jeg vil blot beskrive, hvordan jeg griber sagen an i Læsekarrusellen. Læsekarrusellen har sine rødder i folkeskolen, og er opstået som et tilbud til forældre, som ønsker at supplere deres barns skolegang med intensiv læsetræning i overensstemmelse med de metoder, som anvendes i folkeskolen. Det er et tilbud til forældre, der ønsker mere støtte til deres barns læsning, end skolen kan tilbyde lige nu. Samtidig lærer du som forældre, hvordan du bedst hjælper dit barn videre i læseudviklingen. “Jeg underviser, og forældrene støtter kvalificeret op om læsetræningen – det giver resultater, som kan ses og mærkes på dit barn. Og forældrene er lykkelige for at “blive klædt på” til kvalificeret at kunne støtte læseindlæring.” Jeg tror på, at netop den kombination, hvor barnet undervises og forældrene vejledes til at støtte barnet, giver de allerbedste muligheder for at integrere det lærte i hverdagen, så dit barns læsning bliver en succes.

  I Læsekarrusellen foregår læsningen på to forskellige måder

  I Læsekarrusellen foregår undervisningen på to forskellige måder:

  • Intensivt læsekursus, hvor dit barn undervises i en uge, hvorefter jeg vejleder jer forældre og skriver en udførlig rapport om dit barns læseudvikling samt ideer til læseudviklende aktiviteter tilpasset dit barn. Denne form for undervisning er meget motiverende for dit barns videre arbejde med læsning, fordi en uges intensiv læsetræning giver resultater, som dit barn kan se og mærke på egen krop.

  • 1:1 undervisning, hvor både barn og forældre deltager kan bruges som opfølgning efter et intensivt forløb. Her underviser jeg dit barn samt forklarer og viser samtidig dig, hvordan I skal arbejde videre derhjemme ind til næste gang, vi ses. Dette er en længere proces, men mange forældre er glade for at være meget involverede i læseindlæring.

  I Læsekarrusellen er den pædagogiske linje tydelig

  Det kræver hårdt arbejde at knække læsekoden, og derfor gør jeg mig umage med at skabe de bedste forudsætninger for læsearbejdet, så dit barn får nyt mod til at arbejde videre med læsningen på egen hånd. Jeg møder dit barn, hvor det er i sin læseudvikling, og læringsmiljøet er anerkendende, positivt og hyggeligt. Der undervises direkte i læsning, så dit barn forstår, hvad der skal til for at læse, og derfor stopper med at gætte på ordene i teksten. Faktisk er atmosfæren og den anerkendende tilgang til dit barn hele nerven i undervisningen. Kun når dit barn føler sig set og forstået, kan vi lykkes med hurtig og effektiv læring.

  Se dig godt for

  Når du vælger en samarbejdspartner til at støtte dit barns læsning, er det vigtigt, at du ser dig godt for. Mærk efter og vær kritisk. Personligt ville jeg nok altid stille spørgsmålet: “Hvad kvalificerer dig og dine metoder til lige præcis at hjælpe mit barn med at blive en bedre læser?” Og når du så har hørt forklaringen (eller salgstalen), så må du vurdere, om du mener og tror på, at det er den rigtige vej for dig og dit barn. Og spørger du mig om min mening, så er den entydig: Gå efter et supplement til dit barns skole og ikke et alternativ til skolen. På den måde opnår du nemlig, at det, dit barn lærer, trækker i samme retning til glæde for dit barn. Vil du gerne have et nyt sæt øjne til at kigge på dit barns læsning, så kontakt mig og få en gratis og uforpligtende vurdering af dit barns læsning. Du bestiller vurderingen ved at ringe til mig på mobil: 2070 5577 eller klikke på knappen herunder og skrive en besked. Så ringer jeg dig op, så vi kan aftale et møde.
  Scroll to Top