Gentaget læsning

Gentaget læsning er en læsemetode, der giver gode resultater, når du og dit barn skal øve læsning derhjemme.

Øvelser du nemt kan lære, og som dit barn kan bruge i skolen

Er du en af de mange forældre, som bestemt ikke ønsker at gøre noget forkert i forhold til skolen og dit barns læseindlæring? Ville du ønske, at du kunne få mere konkret vejledning, så du præcis kunne vide, hvordan I sammen kunne få styr på læsningen? Og vil du være sikker på, at det, du får at vide, passer med det, som dit barn lærer i skolen? Så læs med her, hvior vi viser dig, hvordan du kan læsetræne med dit barn på en måde, der giver gode resultater.
Nedenfor giver jeg dig en af de mest anvendte læsetræningsøvelser på vores skoler, og jeg viser dig, hvordan du kan anvende den på forskellige måder, så den kan passe til alle børn. Lige fra de kan læse de allerførste ord og helt til de selvstændigt og flydende læser og forstår tykke romaner.

Måske er det bedst at lade skole stå for læsetræningen?

Det korte svar er nej. Rigtig mange forældre er nervøse for om de hjælper deres barn godt nok med læsningen, eller om de kommer til at gøre det forkert, så det får den modsatte effekt. Derfor kan mange forældre komme til at tro, at det nok er bedre, hvis de slet ikke træner læsningen derhjemme med deres barn, fordi de frygter at gøre noget forkert og dermed gøre det sværere for deres barn at læse. Men det er rigtig svært at blive god til noget, man ikke øver sig på, så hvis du har et barn, der er i læsevanskeligheder, er det ekstra vigtigt at det får øvet sig på læsningen. Men på den rigtige måde, selvfølgelig. Når forældre giver op eller ikke kommer i gang med læsetræningen derhjemme, og læseindlæringen overlades helt til skolen, kommer forældrene ofte til at stå tilbage med en stigende følelse af magtesløshed i forhold til opgaven med at løfte deres eget barns læsning, og det bliver en negativ spiral for både barnet og forældrene. Men sådan behøver det ikke være. resultater.

Vi starter lige hos mig

• Jeg har været lærer i folkeskolen i næsten 18 år. Det er også ude i folkeskolen, jeg har taget min uddannelse som læsevejleder.
• Så når jeg taler om læsning, er det ud fra det perspektiv, at det som foregår derhjemme eller i den private læseundervisning, skal stemme overens med det, som barnet lærer i skolen. Ellers kan vi ikke forvente, at barnet kan bruge det lærte i sin hverdag, og så er det hele spildt.
• Jeg tror på, at vi skal kigge på det enkelte barn og arbejde ud fra, hvad der giver mest mening for hvert enkelt barn og familie. Her er det ikke formen, men målet som er i fokus. Derfor møder du heller ikke nogen former for programundervisning, hvor alle elever skal gennem det samme materiale.

Gentaget læsning – ikke så kedeligt som det lyder

Jeg vil lære dig en anerkendt og meget anvendt metode til læsetræning i folkeskolen. Metoden hedder
Gentaget læsning og går i al sin enkelhed ud på at læse den samme tekst flere gange – deraf ordet ”gentaget”. Gentaget læsning er en gennemprøvet metode i flere undersøgelser og forskning med rigtig gode resultater.
Som voksne kan vi godt synes, at det er spild af tid at læse den samme tekst flere gange. Vi kan også tro, at børnene synes, det er kedeligt at læse den samme tekst igen og igen. Men børn elsker ofte gentagelser. Det giver dem ro at vide, hvad der kommer til at ske i bogen. De føler sig på forkant med fortællingen, og de nyder, at de for en stund ikke bliver sat over for nye udfordringer. Det er også derfor, de gerne vil se den samme film og høre den samme godnathistorie flere gange.
Du har helt sikkert også selv brugt gentaget læsning, da du skulle lære at læse. Prøv fx at tænke tilbage på, hvordan du skulle læse de samme sider i læsebogen både derhjemme, i skolen og med en læsemakker.

Større sikkerhed, selvtillid og øget læsehastighed

Når først I er blevet fortrolige med metoden, gentaget læsning, og har øvet den over noget tid, vil I kunne mærke en række forbedringer i barnets læsning. Gentaget læsning forbedrer dit barns læsning på alle disse områder.

• Jo flere gange et barn har set og læst et ord, jo, lettere er det at læse ordet igen senere. Også selvom ordet står i en ny tekst. Den hurtige genkendelse og afkodning af ord bliver trænet rigtig godt i gentaget læsning.
• Børn bliver ofte enormt stolte og glade, når de har øvet en tekst mange gange, og kan læse den op, så det lyder superflot. Det giver god selvtillid i forhold til læsning og læseindlæring. En ikke uvæsentlig sideeffekt, der er med til at skabe endnu mere motivation for barnet.
• Den generelle læsehastighed øges, da hjernen bliver trænet til at læse hurtigere Læsehastigheden øges selvfølgelig, når den samme tekst læses flere gange, men det har også en afsmittende effekt på andre tekster, fordi hjernen bliver trænet til at læse hurtigere.
• Barnet får en mere flydende og letforståelig oplæsning. Dette opstår fordi barnet bruger flest kræfter på afkodning af de enkelte ord i første gennemlæsning. Derfor har barnet mere overskud til at forstå teksten og den indre film, som teksten afføder, i de efterfølgende gennemlæsninger. Den bedre forståelse af teksten afspejles helt naturligt i barnets højtlæsning, som bliver både mere flydende og lettere at forstå.

Sådan kommer I fra start - råd 1-8

Du skal tænke gentaget læsning som en metode til at forfine dit barns læsning. I starten er der behov for rigtig meget gentaget læsning. Over tid bliver behovet mindre. Gentaget læsning kan trænes på mange forskellige måder. Her kommer en liste med nogle af mine forslag til læsetræning med gentaget læsning. Forslagene er med stigende sværhedsgrad. Så jeg starter med ideer som kan bruges til begynderlæseren.

Råd #1: Læs den samme korte tekst Gør dette hver dag i en uge

Råd #2: Læs ”Ping Pong” Som bordtennis, hvor du og dit barn skiftes til at læse et ord i teksten. På den måde kommer du ud over, at dit barn kan lære teksten udenad, og kigge ud ad vinduet, mens der læses højt. Dit barn skal nemlig holde øje med hvilket ord i teksten, som skal læses.

Råd #3: Læs teksten bagfra Teksten læses nedefra og bagfra. ”Her er en ko” bliver til ”ko en er her”. Denne træningsform skal kun anvendes som adspredelse, da læsningen kun er afkodning. Teksten kommer ikke til at give mening, når den læses bagfra. Dette råd er kun anvendeligt til en superkort tekst.

Råd #4: Læse den samme tekst flere gange for forskellige personer og på forskellige tidspunkter F.eks.:
• Du kan sige: ”Nu har du læst det for mig, så smut lige hen og læs det for mor/far, så hun/han kan høre, hvor dygtig du er blevet til at læse denne tekst”
• Øve en tekst, som skal læses som godnathistorie for søskende
• Læse højt af en øvet tekst for bedsteforældre – de er oftest rigtig gode til at uddele ros og knus som tak for historien
• Lade dit barn sidde på køkkenbordet og genlæse dagens læselektie for dig, mens du laver mad
• Lade dit barn læse 5 minutter af dagens læselektie igen, inden der siges godnat

Råd #5: Bruge gentaget læsning direkte til læsehastighedstræning i stillelæsning. Her vil barnet presse sin læsehastighed til at blive højere end den indre stemmes hastighed, når teksten gentages

Råd #6: Tidtagning Tage tid på første gennemlæsning og lade dit barn øve sig nogle gange og derefter tage tid på endnu en oplæsning. Her vil det være rigtig tydeligt, at oplæsningen er blevet markant hurtigere Denne tidtagning kan også vendes rundt. Så læser dit barn i 2 minutter i en tekst, og I markerer, hvor langt dit barn kom på de to minutter. Det markerede tekststykke læses så fire gange i alt, og hver gang tages der tid. Igen vil dit barn kunne se en stor fremgang i læsehastigheden. Mange børn kan næsten halvere læsehastigheden på bare fire gennemlæsninger. (Det samme kan gøres med stillelæsning, men her skal du være ret sikker på, at dit barn læser teksten korrekt, ellers kan det blive noget ”sludder”, der bliver læst).

Råd #7: Føre skema Det kan være en god idé at føre skema over tiden på dit barns læsning, for at se fremskridt over en længere periode. Jeg har lavet et skema til download, som du finder til sidst i denne artikel.

Råd #8: Udvælge ca. 10 linjer, hvor der indgår direkte tale, fra en længere tekst. Lad dit barn træne oplæsning af tekststykket, så det lyder supergodt. Man skal kunne høre forskel på personernes stemmer og forfatterens fortælling, der skal være tydelig udtale af ordene i en læsehastighed, der svarer til talesproget, og punktum- og kommapauser skal være tydelige.

Efterhånden som dit barn bliver bedre og bedre til at læse, så bliver behovet for den gentagede læsning mindre og mindre. Den sidste råd på listen kan dog sagtens anvendes helt frem til dit barn går ud af folkeskolen.

Hvilken vej vil virke bedst for dit barn?

Nogle børn kan godt lide konkurrencen med sig selv, som f.eks. tidtagningen giver. Andre børn foretrækker den sociale kontakt, så de foretrækker at læse højt for nogen. Andre igen vil gerne have ros og går derfor efter at træne en oplæsning, som kan vises frem for forældre, bedsteforældre eller andre. Der kender du bedst dit barn. Så prøv jer frem og gør det til en sjov aktivitet. Måske ligger der nye veje ind i jeres læsetræning gemt i mine forslag til gentaget læsning. Skema til download – Få overblikket over dit barns læsetræning Jeg har lavet et skema, der kan hjælpe dig med at se dit barns fremskridt med gentaget læsning. Du kan downloade skemaet her.
Jeg håber, at ovenstående råd vil følge dig og dit barn ind i læsningens univers.
Litteratur, hvor du kan læse mere:
Brandt, Gertrud M.R., 2012 : Flydende læsning i praksis – Hurtig, præcis og udtryksfuld oplæsning
Frost, Pernille: 2019: Sikker læsestart
Scroll til toppen