Øget læsehastighed

Øget læsehastighed hjælper barnet med at forstå teksten.

Sådan øger du læsehastigheden - også hos ordblinde

Når børn skal blive gode læsere, er der mange forskellige ting, som barnet skal øve for at det kan lykkes med at blive en dygtig læser, så det både kan afkode hvad der står og samtidig får meningen ud af det. Læsehastigheden er en af de ting, barnet skal øve. Det er der flere grunde til.
For eksempel ved vi fra forskning, at der er en sammenhæng mellem barnets læsehastighed og barnets læseforståelse. Jo nemmere barnet har ved at læse en tekst, des mere flydende bliver oplæsningen og des nemmere bliver det for barnet at forstå, hvad teksten handler om.

Langsom læsehastighed - hvorfor?

Hvad kan manglende læsehastighed skyldes?
Manglende læsehastighed skyldes oftest en usikker afkodning. Den usikre afkodning kan skyldes forskellige former for læsevanskeligheder. Det, der oftest sker, er, at barnet ikke får lært alle afkodningsstrategierne godt nok, inden barnet bevæger sig videre til næste skridt på stigen i den naturlige læseudvikling (se filmen: ”Læsevanskeligheder” her).
Er man ordblind, så skyldes den manglende læsehastighed også en usikker afkodning. Det er jo netop afkodningen, som er kernen i ordblindes vanskeligheder. Som ordblind læser man typisk langsomt. Det skyldes netop, at selve den hurtige genkendelse af bogstavgruppernes/ortografiernes lyde er det, som er kendetegnende for ordblinde. Derfor har ordblinde oftest hele livet en lavere læsehastighed end andre. Som ordblind kan man godt lære at læse, altså afkode, men det kræver flere kræfter at genkende alle ordene, og man får derfor oftest også en langsommere læsning.

5 tips til at fordoble læsehastigheden

Alle kan øge læsehastigheden med disse små tricks.
1. Brug et læsekort, som du skubber ned over siden lige over det, du har læst. Herved bremser du ikke dig selv, og du springer ikke tilbage i teksten.
2. Læs meget. Hjernen er en muskel der skal holdes i gang, ellers bliver den slap, og læsningen bliver langsommere og langsommere.
3. Træn øget læsehastighed ved at presse dig selv til at læse hurtigere, end du synes, du kan. Pres læsekortet ned over siden. Herved kan du ikke nå at ”sige” alle ordene højt inde i hovedet. Over tid vil du opleve, at hjernen alligevel ”hører”, hvad du læser, selvom du ikke kan nå at ”sige” alle ordene.
4. Læs den samme tekst flere gange. De efterfølgende gange går læsningen hurtigere. Det er godt at lade hjernen vænne sig til at læse hurtigt på den måde, så går det lettere at læse hurtigt i andre nye tekster.
5. Hør en tekst og følg med i teksten med øjnene. Jo flere sete ord, des flere ord genkendes senere i egen læsning. Du kan også genlæse en hørt tekst, det er også en rigtig god træning.

Hvad kan man gøre for at øge hastigheden?

Det er vigtigt, at man har styr på bogstavernes lyde – også det, der kaldes de afledte lyde. Det er der, hvor O f.eks. har tre forskellige lyde, som: Ole som er den almindelige lyd og de afledte lyde som: okse og ost.
Herefter er en bevidst og direkte indlæring af forskellige afkodningsstrategier en stor fordel.
Jeg har også haft stort held med at træne oplæsning med god intonation i forhold til at holde forståelsen, selvom læsehastigheden sættes op.
Når de grundlæggende afkodningsstrategier er på plads, så er træning, træning og atter træning det, der skal til for at blive en hurtig læser. Sådan er det for alle – også ordblinde.

På mine kurser til børnehaveklasseledere, skolepædagoger og lærere i indskolingen underviser jeg i teori, metode og praksis inden for blandt andet  bogstavernes lyde, afkodningsstrategier læseforståelse og læsehastighed, så du som underviser i indskolingen viden og sikkerhed i at støtte dine elevers læseindlæring bedst muligt.

Scroll til toppen