Læs med forståelse - dialogisk læsning

Samtaler om teksten forbedrer barnets læsefærdigheder. Lær hvordan du støtter det enkelte barns læsning ved at tale med dem om teksten, de læser.

Giv teksten vinger

Når børn starter i skole, øver de læsning både derhjemme og i skolen. Når børn øver læsning, er det vigtigt, at de forstår teksten, de læser, og at de bliver engageret i teksten. Dialogisk læsning er en metode, der kan bruges både hjemme og i skolen, og den er derfor rigtig god at bruge sammen med børnene, når de skal blive gode læsere.
Når vi taler sammen om teksten, som barnet skal læse, så bliver teksten langt mere interessant og vedkommende for barnet. Billedligt sagt ”giver det teksten vinger”. Vi ved fra dansk forskning, at samtaler om teksten forbedrer barnets læsning og får barnet til at høre mere efter det, der bliver læst. Derfor forstår barnet teksten endnu bedre, end hvis der ikke blev talt om teksten. Den metode, hvor man taler om teksten for at støtte barnets forståelse i læsetræningen, kaldes dialogisk læsning.
Dialogisk læsning kan i korte træk beskrives med 3 trin – før I læser, mens I læser og efter I har læst.

Trin 1 - før I læser

Metoden hjælper dig med at guide barnet til en god læseforståelse og kan bruges, både når du læser højt, og når barnet selv skal læse en bog. Her er nogle gode råd, før I går i gang med at læse bogen.
• Læs gerne den samme bog flere gange.
• Snak om billedet på bogens forside.
• Læs bogens titel og forfatter højt for barnet.
• Læs bogens bagside højt for barnet.
• Kig bogen igennem, mens I snakker om billederne, og du evt. nævner personernes navne.
• Snak om indholdet:
• Hvad handler bogen om?
• Ved barnet allerede noget om det?
Fordi:
Barnet hermed forberedes på at høre en bestemt type historie.
Barnet danner sig et forhåndsbillede af personer, miljø og handling i teksten.
Barnet får sporet sig ind på den viden, det allerede har.

Trin 2 - mens I læser

Snak om kapitlernes overskrifter:
• Spørg ind til hvad barnet tror, der kommer til at ske i dette kapitel.
• Når kapitlet er læst, så vend tilbage til overskriften, og tal om hvorfor kapitlet hed sådan.
• Spørg ind til hvad illustrationerne/billederne forestiller.
• Spørg ind til hvad barnet tror, der kommer til at ske med personerne.
• Snak om ord og vendinger i teksten.

Fordi:
Barnet skal på den måde tage aktiv stilling til bogens indhold, og dermed sikres det, at barnet forstår teksten.
Barnet anvender og udvider sin viden om teksters opbygning, teksttyper, typiske personkarakterer og litterære virkemidler.
Barnet lærer nye ord og vendinger.
Barnet støttes i at forstå teksten og lytte efter om det læste giver mening. ​

Trin 3 - efter I har læst

Snak om bogen:
• Sluttede bogen som forventet?
• Kunne du have tænkt dig en anden slutning?
• Hvad synes du om bogen? Relater bogen til barnet selv:
• Har du selv prøvet noget af det, der skete i bogen?
• Hvem af personerne kunne du bedst lide? Hvorfor?
• Var der noget som overraskede dig?
• Har du læst/hørt andre bøger om det, som bogen handlede om?
• Minder bogen dig om noget?

Fordi: Bogens indhold sættes i forbindelse med den viden barnet allerede har og dermed udvides barnets samlede viden. Den voksnes interesse for barnets læsning er en stor motivationsfaktor for barnet, fordi læsningen forbindes med noget positivt. Barnet oplever læsningen som noget, der vedrører barnet selv, og dermed giver det mening at læse.
På mine kurser i læseindlæring til børnehaveklasseledere, underviser jeg i læsemetoder og teorien bag, der forbedrer børns læseindlæring og læseforståelse.

Få mere viden her

Klik her og hent en folder til beskrivelse af metoden. Jeg har hørt mange forældre, som er begyndt at bruge dialogisk læsning i læsetræningen derhjemme, fortælle, at læsetræningen pludselig er blevet både mere hyggelig og mere effektiv. Klik her og få adgang til en 10 minutters video, hvor jeg fortæller om dialogisk læsning i læsetræningen.
Forskningsprojektet READ fra Århus kommune har vist, at metoden har stor effekt på alle grupper af børn uanset deres socioøkonomiske forhold. Det betyder, at der er positiv effekt på børnenes læsning at samtale om teksten, uanset om barnet er god til at læse, har svært ved at læse, er tosproget, eller så meget andet. Læs mere om projektet READ, samt videoer om læsetræning på mange forskellige sprog her.

Rigtig god fornøjelse med læsetræningen!
Scroll til toppen