Har du elever i læsevanskeligheder?

Læsevanskeligheder kan der gøres noget ved. Jo før vi afdækker vanskelighederne, des bedre kan vi hjælpe barnet. 

Er du i tvivl, om eleverne i din klasse læser hurtigt og godt nok? Og om de får nok ud af læsningen?

Så er du ikke alene. Rigtig mange børnehaveklasseledere, pædagoger og lærere i indskolingen er usikre på, om deres elever læser godt nok. Samtidig ved de, at det kan have store konsekvenser for det enkelte barn, hvis det kommer bagud med læsningen.

Går det dårligt med læsningen, sætter det sig ofte også på elevens selvværd og tro på at kunne lære. Tilgangen til læsevanskeligheder har stor betydning for den enkelte elevs fremtid, valg af uddannelse og jobmuligheder. Mange voksne med læsevanskeligheder, oplever det som et stort handicap i forbindelse med de fleste hverdagsgøremål.

Så lad tvivlen komme dine elever til gode, forstået på den måde, at hvis der er tvivl om et barns læseevner, så er der god grund til at undersøge det, udrede det og sætte ind så tidligt som muligt, så barnet kan følge med sine klassekammerater, og så det får de samme fremtidige muligheder.  

Hvis du gerne vil vide, om en elev læser godt nok, er i læsevanskeligheder eller blot har brug for et læseboost, så har du flere muligheder for at finde ud af det og eventuelt tilkalde hjælp.

Du kan downloade min guidede læsetest her

Samarbejde med forældrene er utroligt vigtigt, når det kommer til læsning. Her kan du downloade min guidede læsetest, og på bare 5 minutter får du og forældrene et rigtig godt overblik over, om et barn er i læsevanskeligheder, og hvad der kan være næste skridt for jer.

Hvornår er der tale om læsevanskeligheder?

Der er først grund til alvorlig bekymring, hvis et barns læseudvikling går i stå eller går tilbage. Så har barnet behov for hjælp med det samme. Samtidig er rettidig hjælp til de elever, der ikke er i alvorlige læsevanskeligheder, men som må kæmpe med læsnignen så enorm vigtig. For får de hjælp tidligt, kan de på sigt følge med klassekammeraterne.

Jeg beskriver det oftest sådan: Hvis den naturlige læseudvikling er som at klatre op ad en stige, så skal vi forestille os, at barnet, som har svært ved at komme videre i sin læseudvikling, er kommet til at træde ved siden af stigen med den ene fod. Det betyder, at barnet ikke uden hjælp kan komme videre op ad stigen. Barnet har brug for hjælp til at få foden tilbage på stigen, så det kan kravle videre op mod toppen.

I overført betydning betyder det, at et barn, som sidder fast i sin læseudvikling, har brug for hjælp. Vi kan ikke bare vente på, at barnet måske får lært det senere, eller at barnet måske bare er lidt langsomt til at komme videre.

Mange børnehaveklasseledere føler sig ikke godt nok klædt på til at løfte læseundervisningen og til at forstå, undersøge og tackle læseudfordringer hos eleverne. På Læsekarrusellens kursus får du som børnehaveklasseleder en grundig indføring i læseindlæring i teori og praksis.

Scroll to Top